Minoriniai akordai, formos

Jau mokame sudaryti mažorinius(linksmus) akordus, o dabar sudarysime minorinius(liūdnus).
Minor akordų formulė: 1 b3 5
Kaip pavyzdį imsime vėl A major gamą(A,B,C#,D,E,F#,G#) tik sudarinėsim akodą Am.

A,B,C#,D,E,F#,G#
1 b3 5 (raidė b reiškia jog 1 pustoniu pažemint natą)

Šiuo atveju pritaikę formulę gauname, kad akordas A sudarytas iš natų A,C,E . Galite pasitikrinti ar iš ties taip yra:

Am akordas

[x02210]

Taigi braukiant A akordą sugrojame natas: E A E A C E . Tačiau matome, jog natos kartojasi vis tos pačios. Atmetus pasikartojančias gauname A C E. Galite palyginti su A major akordu A,C#,E. Matome koks nežymus skirtumas. Tokiu pat būdu reikia atsirinkti visus akordus:

Cm akordas: C D# G
C#m akordas: C# E G#
Dm akordas: D F A
D#m akordas: D# F# A#
Em akordas: E G B
Fm akordas: F G# C
F#m akordas: F# A C#
Gm akordas: G A# D
G#m akordas: G# B D#
Am akordas: A C E
A#m akordas: A# C# F
Bm akordas: B D F#

Minor akordų formos

Forma Galimi minoriniai akordai Pirštų pozicija
E Em [0 2 2 0 0 0]
Fm [1 3 3 1 1 1]
Gm [3 5 5 3 3 3]
Am [5 7 7 5 5 5]
Bm [7 9 9 7 7 7]
Cm [8 10 10 8 8 8]
Dm [10 12 12 10 10 10]
A Am [x 0 2 2 1 0]
Bm [x 2 4 4 3 2]
Cm [x 3 5 5 4 3]
Dm [x 5 7 7 6 5]
Em [x 7 9 9 8 7]
Fm [x 8 10 10 9 8]
Gm [x 10 12 12 11 10]
D Dm [x x 0 2 3 1]
Em [x x 2 4 5 3]
Fm [x x 3 5 6 4]
Gm [x x 5 7 8 6]
Am [x x 7 9 10 8]
Bm [x x 9 11 12 10]
Cm [x x 10 12 13 11]
C formos neįmanoma paimti pirštais
G G formos taip pat neįmanoma paimt.
O jei ir įmanoma, tai labai nepatogu

Jei nieko nesuprantate skaitykite "Mažoriniai akordai"

2010-06-22