Mažoriniai akordai

Visi akordai sudaromi iš mažorinės gamos tonacijų. Tik pagal skirtingą formulę
Mažoro akordų formulė: 1 3 5
Pirmiausia reik nuspręsti kokį akordą mums reikia sudaryti. Tarkim sudarysim A akordą. Kadangi sudarinėjam A akordą tai jį ir sudarinėsim iš A major gamos: A,B,C#,D,E,F#,G#. Kaip suprasti formulę 1 3 5? Šie skaičiai reiškia kažkelinta natą pasirinktos tonacijos gamoje:

A,B,C#,D,E,F#,G#
1 3 5

Šiuo atveju pritaikę formulę gauname, kad akordas A sudarytas iš natų A,C#,E . Galite pasitikrinti ar iš ties taip yra:

A akordas

[002220]

Taigi braukiant A akordą sugrojame natas: E A E A C# E . Tačiau matome, jog natos kartojasi vis tos pačios. Atmetus pasikartojančias gauname A C# E. Įsitikinome, kad mūsų formulė nemeluoja. Ką mes iš to pešėme? Dabar žinodami iš kokių natų sudaryti akordai galime ieškoti sau patinkančios pozicijos jam sugroti. Tokiu pat būdu galima atsirinkti visus akordus:

C akordas: C E G
C# akordas: C# F G#
D akordas: D F# A
D# akordas: D# G A#
E akordas: E G# B
F akordas: F A C
F# akordas: F# A# C#
G akordas: G B D
G# akordas: G# C D#
A akordas: A C# E
A# akordas: A# D F
B akordas: B D# F#

Mažorinių akordų formos

Yra 5 pagrindinės akordų formos. Jūs jau mokate groti open(atvirus) akordus C,G,E,A,D.

C akordas
[x32010]
G akordas
[320033]
E akordas
[022100]
A akordas
[002220]
D akordas
[xx0232]

Būtent jų formos ir yra pagrindinės. Tik šiuos akordus jūs grojate pačioj grifo pradžioje su laisvomis stygomis. O šias 5 akordų formas galima groti per visą grifą, tik reikės anksčiau buvusias atviras stygas užspaudinėti:

Forma Galimi mažoriniai akordai Pirštų pozicija Nuotrauka
E E [0 2 2 1 0 0]
F [1 3 3 2 1 1]
G [3 5 5 4 3 3]
A [5 7 7 6 5 5]
B [7 9 9 8 7 7]
C [8 10 10 9 8 8]
D [10 12 12 11 10 10]
A A [x 0 2 2 2 0]
B [x 2 4 4 4 2]
C [x 3 5 5 5 3]
D [x 5 7 7 7 5]
E [x 7 9 9 9 7]
F [x 8 10 10 10 8]
G [x 10 12 12 12 10]
D D [x x 0 2 3 2]
E [x x 2 4 5 4]
F [x x 3 5 6 5]
G [x x 5 7 8 7]
A [x x 7 9 10 9]
B [x x 9 11 12 11]
C [x x 10 12 13 12]
C C [x 3 2 0 1 0]
D [x 5 4 2 3 2]
E [x 7 6 4 5 4]
F [x 8 7 5 6 5]
G [x 10 9 7 8 7]
A [x 12 11 9 10 9]
B [x 14 13 11 12 11]
G G [3 2 0 0 3 3]
A [x x 2 2 2 5]
B [x x 4 4 4 7]
C [x x 5 5 5 8]
D [x x 7 7 7 10]
E [x x 9 9 9 12]
F [x x 10 10 10 13]
turėtų atrodyti taip:

Kadangi taip pirštus išraityti kiekvienam neišeina, tai grojama šitaip:

Turbūt dabar galvojate kaip man tiek reiks prisiminti.. Ogi nieko čia sunkaus. įsivaizduokite 5,6,7,8,9-tą ladus:

...|-A-|-A#|-B-|-C-|-C#|
...|-E-|(F)|-F#|-G-|-G#|
...|(C)|-C#|-D-|-D#|-E-|
...|(G)|-G#|-A-|-A#|-B-|
...|(D)|-D#|-E-|-F-|-F#|
...|(A)|-A#|-B-|-C-|-C#|

Dabar atkreipkite dėmesį į pateiktų akordų formų root notes. Jos palaipsniui per vieną stygą nusileidžia apačion. Taigi šiuo mūsų pasirinktu atveju:

E formos akorde root note būtų A (tai reiškia kad ir akordas A)
A formos akorde root note būtų D (tai reiškia kad ir akordas D)
D Formos akorde G
G Formos akorde C
C formos akorde F

PS. Visos root natos pažymėtos schemoje skliausteliais
Taigi mes tiesiog galime groti taip pat kaip ir open akordais vienoje vietoje, tačiau patraukus per kelis ladus į šoną, jau gauname kitą tonaciją. Gana pravartus dalykas.

2010-06-22